My Teaching XP‎ > ‎

Virtual Worlds for Instruction and Learning in Education | עולמות וירטואליים להוראה ולמידה במערכת החינוך

קורס עולמות וירטואליים להוראה ולמידה במערכת החינוך במסגרת קבוצת עניין של פורום תיקשוב מכון מופ"ת

מנחה אקדמי: ד"ר חנן גזית

תוכנית ייחודית זו הותאמה במיוחד עבור מכון מופ"ת על ידי ד"ר חנן גזית, העומד בראש די.ג.ר.ה ישראל – המרכז הישראלי של ארגון הבינלאומי של חוקרי משחקי מחשב. מייסד AvatarAcademy  במסגרות מוסדות חינוך, בתי ספר ובני נוער בתחום עיצוב ופיתוח משחקי מחשב, משחקי אייפון, סלולר ועולמות וירטואליים. תוכנית הלימוד במסגרת קבוצת העבודה מיועדת לרכזי ומובילי תקשוב בית-ספריים, מורי מורים, מפתחי תוכניות לימודים, מורים, אנשי חינוך ואקדמיה.

מטרות הקורס:

הכרת עולמות וירטואליים תלת ממדיים והשימוש בהם בהוראה ולמידה במערכת החינוך הפורמאלית והלא-פורמאלית בישראלהמשתתפים בקבוצת העבודה יכירו סוגים שונים של עולמות וירטואליים תלת ממדיים למדו עקרונות תיאורטיים בשילוב עולמות וירטואליים במערכת החינוך ואופני יישומם ינתחו ויעריכו עולמות וירטואליים ויגבשו הצעה לשילוב עולמות וירטואליים בהתאמה לדרישות מערכת החינוך בישראל. יחוו פעילויות למידה ויצירה בתוך עולמות וירטואליים כמו סקנד לייף גוגל-ארץ ובתוך עולם וירטואלי תלת ממדי ישראלי דמוי סקנד לייף "איילנד". המשתתפים יכירו את כללי ההתנהגות בעולמות וירטואליים באמצעות אוואטר דמויות תלת-ממדיות ויפתחו מיומנויות טכנולוגיות בתוך עולמות וירטואליים, אוריינות משחקית: היכולת להבין, לפעול וליצור פעילויות למידה בתוך עולמות וירטואליים ומשחקים דיגיטאליים על בסיס חשיבה ביקורתית.

קישור: פירוט נושאי הלימוד והמפגשים  

סיכום

במטרה להכיר וליישם את הפוטנציאל של עולמות וירטואליים ככלי הוראה, למידה והערכה עבור מערכת החינוך בישראל הוקמה במסגרת פורום תקשוב של מכון מופ"ת קבוצת עבודה, המיועדת לרכזי ומובילי תקשוב בית-ספריים, מורי מורים, מפתחי תכניות לימודים, מורים, אנשי חינוך ואקדמיה. מרכז וירטואלי של מכון מופ"ת הוקם בתוך איילנד, עולם וירטואלי עצמאי ישראלי. המשתתפים עיצבו ובנו בו אובייקטים תלת-ממדיים. איילנד היא דוגמה לעולם וירטואלי עצמאי, דמוי סקנד לייף, נגיש דרך האינטרנט מהבית או בית ספר עבור מוסדות חינוך, מרצים, מורים, סטודנטים ותלמידים. באמצעות המחשב הלומדים נכנסים אל תוך מרחב תלת-ממדי המהווה "ארגז חול בטוח" כדי לפתח ולהתנסות בפעילויות למידה, הוראה ויצירה חווייתית שיתופית עם אווטאר. במסגרת מפגשי הקבוצה...". להמשך קריאה הקליקו על הקישור: 

האם למידה בתנועה עם אווטאר אפשרית במערכת החינוך? ד"ר חנן גזית | שלובים

עולמות וירטואליים ככלי הוראה ולמידה אווטארים במערכת החינוך


2012 © Hanan Gazit, PhD.  All Rights Reserved.   
Comments