My Teaching XP‎ > ‎

Games based learning environments |משחקי מחשב כסביבות הל"ה הוראה למידה

קורס משחקי מחשב כסביבות הל"ה הוראה, למידה והערכה @ מרכז אקדמי רופין 

מרצה: ד"ר חנן גזית

המוטיבציה והעניין שמשקיעים ילדים ומבוגרים כאחד במשחקי מחשב מחייבים חשיבה מחודשת על האופנים שבהם ניתן לרתום משאב זה לצרכי הל"ה: הדרכה, למידה והערכה במערכת החינוך ובארגונים. בקורס נתמקד בהכרת ובחינת פוטנציאל זה ובשימושים לצרכי חקר ההתנהגות האנושית. 

מטרות הקורס

הכרת הפוטנציאל הטמון במשחקי המחשב ככלי הוראה למידה והערכה בארגונים ומוסדות. הכרת עקרונות פיתוח משחקי מחשב וסוגי המשחקים, פיתוח יכולת ניתוח והערכה של משחקים והדמיות לימודית, התנסות בפיתוח באמצעות מחוללים ומנועי משחקי מחשב.

בין נושאי הלימוד: מהו משחק?, משחקי מחשב שאנשים אוהבים ולא אוהבים, ההיסטוריה של משחקי המחשב, היבטים כלכליים ותרבותיים במשחקי מחשב, משחקי מחשב ככלי למידה והוראה: היבטים קוגניטיביים ורגשיים, משחקי מחשב כמעבדה לחקר התנהגות אנושית, משחקים לימודיים , דרכי שילוב משחקי מחשב בתהליכי הדרכה, ניתוח והערכה של משחקי מחשב והדמיות,  עקרונות בתכנון ועיצוב משחקי מחשב באמצעות מנועים ומחוללים.

 עבודות סטודנטים נבחרות:

....
2011 © Hanan Gazit, PhD.  All Rights Reserved.     
Comments